MENÜ

ExpressVPN hızları yavaşsa ne yapmalı

 • URLをコピーしました!

この記事では、ExpressVPNの速度が遅い場合の対処方法について説明します。

ExpressVPNiçinİlk 30 gün için tam para iade garantisi ile birlikte gelir.bu yüzden risksiz bir denemedir.

ExpressVPN'i gerçekten denerseniz ve beğenmezseniz, resmi web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla basit bir "Lütfen geri ödeme yapın." mesajı göndererek paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

Kendiniz denemediğiniz sürece kullanmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz.

ExpressVPN ayrıca zaman zaman indirim teklifleri de sunar.En son ExpressVPN indirimleri içinLütfen aşağıdaki linklerden kontrol ediniz.

↓ ok (işaret veya sembol)

ExpressVPN'i ücretsiz deneyin

İçindekiler

ExpressVPN hızları yavaşsa ne yapmalı

ExpressVPNが遅い理由とは?

ExpressVPNを使ったインターネットの速度が遅い、または期待通りにならない場合、以下の原因が考えられます。

 • 選択したサーバーの位置が物理的な場所から離れている
 • VPNとインターネットサービスプロバイダとの間の相互接続が最適でない
 • お住まいの地域のインターネットの速度が遅い
 • 使用するインターネット接続の種類(有線接続の方が無線接続よりも信頼性が高いです)
 • お使いの端末の種類(モバイル、ノートパソコンなど)と処理能力

VPNサーバーがあなたの物理的な場所の近くにないため、インターネットの速度が低下している可能性があります。お住まいの場所では、インターネットへの接続速度が遅くなります。

ExpressVPN hızları yavaşsa ne yapmalı

以下のトラブルシューティングの手順に従って、速度の問題を解決してください。各ステップの後、問題が修正されたかどうかを確認してください。

問題が修正されたら、残りの手順をスキップできます。

 • ExpressVPN'in en son sürümünü indirin
 • 他のVPNサーバー拠点に接続する
 • VPN protokolü değişiklikleri
 • ExpressVPNサポートチームへのお問い合わせ
 • モデム/ルーターを再起動する
 • ローカルセキュリティソフトウェアを一時的に無効化する
 • 再起動する前に、機器が正常に動作していることを確認する

ExpressVPN'in en son sürümünü indirin

ExpressVPN uygulamasının en son sürümü. 'yi kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse, uygulamanın en son sürümünü indirin.

Başka bir VPN sunucu konumuna bağlanma

öneriSunucu konumu listesindeki başka bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

Farklı bir sunucu konumuna bağlandıktan sonra internet hızları artarsa, bu daha önce bağlanmaya çalıştığınız sunucu konumuyla ilgili geçici bir sorun olabilir.

ExpressVPN destek ekibi ile iletişime geçinve şimdilik başka bir sunucu konumu deneyin.

VPN protokolü değişiklikleri

VPN protokolü, bir cihazı bir VPN sunucusuna bağlamanın bir yoludur.

En iyi deneyim için, ExpressVPN varsayılan olarak seçili olan Otomatik Protokol seçeneğini kullanmanızı önerir.

Otomatik bir protokol kullanarak ExpressVPN'e bağlanamazsanız, aşağıdaki sırayla başka bir protokol deneyin (varsa).

他のプロトコル

 1. Lightway - TCP
 2. Lightway - UDP
 3. OpenVPN - TCP
 4. OpenVPN - UDP
 5. IKEv2
 6. L2TP/IPsec.

önemli L2TP/IPSec çok az güvenlik avantajı sunar ve yalnızca anonimleştirme veya konum değişiklikleri için kullanılmalıdır; ExpressVPN, kesinlikle gerekli olmadıkça L2TP/IPSec kullanımını önermez.

ローカルセキュリティソフトウェアを一時的に無効化する

 

ローカルセキュリティソフトウェアを一時的に無効化します。

ローカルネットワーク(プリンタやファイルサーバー)でのデバイスへのアクセスを許可する:チェックしません。

↓ ok (işaret veya sembol)

ExpressVPN'i ücretsiz deneyin

ExpressVPNを使うとインターネットが遅くなるか?

私が世界中の有名VPNを多数テストした結果、そのどれよりもExpressVPNが最速のダウンロード速度・優れたパフォーマンスを発揮することが分かりました。

米国サーバーに接続すると、わずかだけ速度が低下しましたが、VPNを使わない時よりもむしろ速度が速く感じられるシチュエーションが多くありました。

 

ExpressVPNはインターネットサービスプロバイダが課す制限を排除できます。あなたは、暗号化された256ビットSSLパスワードの下でインターネットにトンネルを掘っています。

あなたが使っているダウンロードサービスにアクセスできないので、あなたの使っているインターネットプロバイダはあなたの帯域幅やサーバー速度に干渉する能力を持っていません。

↓ ok (işaret veya sembol)

ExpressVPN'i ücretsiz deneyin

özet

この記事では、ExpressVPNが遅い場合の対処方法について説明しました。

ExpressVPNiçinİlk 30 gün için tam para iade garantisi ile birlikte gelir.bu yüzden risksiz bir denemedir.

ExpressVPN'i gerçekten denerseniz ve beğenmezseniz, resmi web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla basit bir "Lütfen geri ödeme yapın." mesajı göndererek paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

Kendiniz denemediğiniz sürece kullanmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz.

ExpressVPN ayrıca zaman zaman indirim teklifleri de sunar.En son ExpressVPN indirimleri içinLütfen aşağıdaki linklerden kontrol ediniz.

↓ ok (işaret veya sembol)

ExpressVPN'i ücretsiz deneyin

İsterseniz benimle paylaşın!
 • URLをコピーしました!
 • URLをコピーしました!
İçindekiler